top of page

lör 28 nov.

|

Föreningsgatan 33

Yoga Bliss

Registration is Closed
See other events
Yoga Bliss
Yoga Bliss

Tid och plats

28 nov. 2020 09:30 – 16:30

Föreningsgatan 33, Föreningsgatan 33, 411 27 Göteborg, Sweden

Gäster

Om evenemanget

YOGA BLISS – Awaken your Kundalini - text in english will follow

Välkommen till en dag som kan vara livsomvälvande för dig. Följ med på en utforskande resa där du genom yogan lär dig hitta din egen inneboende kundalinienergi. Kundalini är en mystisk kraft som vi alla bär inom oss, men som hos de allra flesta ligger i djup dvala. Det här är inte en workshop i kundaliniyoga, utan en workshop som faktiskt handlar om att väcka denna metafysiska energi till liv. För dig som har haft eller har aktiv kundalini är detta ett sätt att fördjupa förkroppsligandet av de insikter och sanningar som energin väcker inom dig.

Lins unika undervisning sammanflätar det andliga och det konkret vetenskapliga. Du kommer få teoretisk kunskap om kundalinienergin och utforska den praktiskt genom yogans asanas, pranayama, dans och övningar. Du kommer även få online-övningar skickade till dig några veckor före workshopen! Allt för att möjliggöra aktiveringen av kundalinikraften inom dig.

Vi erbjuder dig en spännande upptäcktsfärd i njutningens tecken i din egen kropp och ditt eget sinne.

När Lördag 28 november 2020, klockan 9.30-17.00 (lunch 12.30-14)

Upplägg Morgonen: Dagen börjar klockan 9.30 med en mjuk flödesyogaklass där din kropp och ditt sinne tonar in till dagens workshop. Därefter följer en teorigenomgång av Lin om kundalinikraften.

Lunch: Du väljer om du vill äta lunch på någon av kaféerna i närheten eller äta medhavd mat (uppvärmningsmöjligheter finns).

Eftermiddagen: Vi börjar eftermiddagen med en stunds dans/fri rörelse med Marissa, vilket följs av mer teori/frågor samt en dynamisk yogaflowklass där Lin visar dig vägen till total njutning.

Var YogaOMcenter

Adress: Föreningsgatan 33, nära Vasaplatsen i centrala Göteborg.

Yogamattor och props finns på plats, men ta gärna med egen matta och filt om du vill.

För vem Detta är en workshop som riktar sig till vana yogis och yoginis. Det är bra om du har tidigare övergripande kunskap om chakrasystemet.

Din investering 1400 kr (inkl. te och fika, ej lunch). 

Du betalar till swishnr. 123 108 3526 eller plusgiro 950131-3 (GreenFlow/Marissa Laurin). Det är även möjligt att få faktura. Du bokar din plats genom att betala samt mejla marissa.laurin@gmail.com med ditt namn och telefonnr. Anmälan är bindande men du kan överlåta/sälja din plats till någon annan.

Covid-information: Vi följer FHMs riktlinjer och har dragit ner på antalet platser för att säkerställa avstånd mellan mattorna. Vi tar eget ansvar och tvättar, spritar händerna. Vid symptom ber vi dig att stanna hemma, då finns även möjlighet att få tillbaka delar av kostnaden.

Vid frågor kontakta Hanna Frejd på tel. nr. 073-7205540.

----------------------------------------

Welcome to a transformative day that could change your life! Join us for an existing yoga journey learning ways to awaken your kundalini energy. Kundalini is a mysterious force that we all carry within us, but which in the vast majority lies in deep dormancy. This is not a workshop in kundalini yoga, but a workshop that is actually about bringing this metaphysical energy to life. For you who have had or have an active kundalini, this is a way to deepen the embodiment of the insights and truths that the energy arouses within you.

Lin's unique teaching intertwines the spiritual and the concrete scientific. The workshop offers both theoretical and practical knowledge about the kundalini. With yoga asana, pranayama, dance and exercises that awaken and activate the kundalini power, you will have an exciting journey through body and mind.

When: Saturday 28th of November 2020, at 9.30-17.00 (lunch at 12.30-14.00)

Content:

Morning: The day begins with a soft yoga flow class, continued by theory and science on the kundalini topic.

Lunch: We eat at one of the cafés or restaurants in the area, or you can bring your own food (heating possibilities available).

Afternoon: Starts with free movement/dance (guided by Marissa) and commences with some more theory and questions and a dynamic yoga flow class where Lin guides you to the path of total bliss.

Where: YogaOMcenter Föreningsgatan 33, 411 27 Göteborg, close to Vasaplatsen in central Göteborg.

There are yoga mats och props at the studio, but bring your own if you wish.

For whom: It is a workshop aimed at intermediate and advanced yogis. It is good if you have previous overall knowledge of the chakra system as well.

Investment SEK 1400 (incl. tea and snacks, not lunch) Swish to 123 108 3526 or pay to plusgiro 950131-3 (GreenFlow/Marissa Laurin). It is also possible to get an invoice. You book your spot by paying and sending an email to marissa.laurin@gmail.com with your name and phone no. Your booking is binding, but you can give/sell your spot to someone else.

Covid information: We are following the FHM guidelines and are fewer participants to keep distance in between the mats. We all take our own responsibility by washing our hands/use hand gel and stay at home if we have any symptoms. In case you have to cancel due to symptoms, part of the fee can be refunded.

If you have any questions please contact Hanna Frejd on phone no. 073-7205540.

Dela detta evenemang

bottom of page