top of page

sön 29 nov.

|

Gothenburg

Yoni Bliss

Yoni Bliss is a workshop to find a deeper contact and supernatural pleasure in your own or your partner's yoni. We offer a safe space in a very small group of a maximum of 3 couples in a luxurious and beautiful environment in central Gothenburg.

Registration is Closed
See other events
Yoni Bliss
Yoni Bliss

Tid och plats

29 nov. 2020 14:30 – 18:30

Gothenburg, Gothenburg, Sweden

Gäster

Om evenemanget

WELCOME TO YONI BLISS - english description will follow

Yoni Bliss är en workshop för att hitta en djupare kontakt och överjordisk njutning i din egen eller din partners yoni. Vi erbjuder ett tryggt space i en mycket liten grupp på max 3 par i en lyxig och vacker miljö centralt i Göteborg. Du kan komma med din partner eller med en väninna och utforska olika tantriska tekniker för att öppna din yoni till ökad orgasmisk potential.

Vi kommer att göra övningar som:

  • Yonigazing
  • Yonihealing
  • Yonimapping
  • Orgasmic Meditation

Fördelen med att göra dessa övningar i grupp är att du skapar ett oerhört fokus och en djup närvaro som öppnar känsligheten i din beröring och i din partners yoni.

Vilken relation har du med yonin?

Relationen till yonin speglar intimt din relation till njutning. Kanske är yonin en plats du längtar till, men som fyller dig med en hel del prestation. Kanske är yonin en plats där du vill “göra” något eller “skapa” något. Kanske vill du få kärlek eller acceptans genom yonin, eller uppleva kontroll och makt.

Genom att utsätta yonin för stress eller överstimulans så blir nervändarna skadade och du får mindre känsel i yonin. Många kvinnor är därför rädda att vara för “slappa” och inte kunna erbjuda sin partner adekvat njutning. Men din yoni som kvinna är där för att ge DIG njutning först och främst. Genom att slappna av i bäckenbotten, fylls svällkropparna med blod och du får precis som en penis, erektion. Din erektion gör din yoni fluffig och aktiv i mötet med dig själv eller din partner. Som partner till en kvinna kan du lära dig att släppa din prestation och möta henne i närvaro - och ta njutning av henne till fullo.

Yoni Bliss Workshop ger dig ett nytt avstamp till en ny relation till sex och intimitet och kan vara en början på ett helande arbete eller en aktivering av din sexuella kraft.

Pris:

3000 kr per par

Tider:

Söndag 22 Nov kl 14.30 - 20.00

Plats:

Centralt i Göteborg

Anmälan: info@theartoflove.nu

För att deltaga, skicka ett mail med en kort berättelse om vem du är och varför du vill vara med. Skicka också namn, adress och personnummer i mailet. När du blir antagen till workshopen kommer du att få en faktura för förskottsbetalning och ett välkomstmail med all information du behöver.

Yoni Bliss is a workshop to find a deeper contact and supernatural pleasure in your own or your partner's yoni. We offer a safe space in a very small group of a maximum of 3 couples in a luxurious and beautiful environment in central Gothenburg. You can come with your partner or with a friend (same sex is obviously also welcome) and explore different tantric techniques to open your yoni to increased orgasmic potential.

We will do exercises such as:

Yonigazing

Yonihealing

Yonimapping

Orgasmic Meditation

The advantage of doing these exercises in a group is that you create an incredible focus and a deep presence that opens up the sensitivity in your touch and in your partner's yoni.

What relationship do you have with the yoni?

The relationship with the yoni intimately reflects your relationship to pleasure. Maybe the yoni is a place you long for, but that fills you with performance anxiety. Maybe your yoni is a place where you want to "do" something or "create" something. Maybe you want to get love or acceptance through the yoni, or experience control and power.

By exposing the yoni to stress or overstimulation, the nerve endings are damaged and you get less feeling in the yoni. Many women are therefore afraid of being too "loose" and not being able to offer their partner adequate pleasure. But your yoni as a woman is there to give YOU pleasure first and foremost. By relaxing the pelvic floor, the corpora cavernosa are filled with blood and you get, just like a penis, an erection. Your erection makes your yoni fluffy and active in the meeting with yourself or your partner. As a partner of a woman, you can learn to let go of your need to perform and meet her in presence - and take full pleasure from her.

Yoni Bliss Workshop gives you a new starting point for a new relationship with sex and intimacy and can be the beginning of a healing work or an activation of your sexual power.

Price:

3000 kr per couple

Times:

Sunday 22 Nov at 14.30 - 20.00

Place:

Central Gothemburg

Sign up: info@theartoflove.nu

To participate, send an email with a short story about who you are and why you want to join. Also send name, address and social security number in the email. When you are admitted to the workshop, you will receive an invoice for advance payment and a welcome email with all the information you need.

Dela detta evenemang

bottom of page