top of page
spiritual kink

Spiritual KINK

Du är GUDOMLIG!

Du är universums längtan efter mer komplexitet, kärlek och expansion.

Förminska inte dig själv.

Din längtan, ditt begär, dina rädslor är portaler som du kan växa igenom och när DU växer, tillåter du andra att göra detsamma.

 

9.png

SPIRITUAL KINK

Vid första anblick kan spiritualitet och kink tyckas vara varandras motsatser, men för många människor utgör de en spännande och berikande kombination. Att integrera andlighet och kink i ditt liv skapar en djupare förståelse för dig själv, dina relationer och världen runt dig.


SJÄLVACCEPTANS
G
enom detta arbete fördjupar du din självkännedom och accepterar dig själv till fullo. Genom att utforska din kinkiga sida kan du lära känna dina innersta önskningar och behov på en djupare nivå, något som leder till en ökad acceptans av ditt autentiska jag och en större förståelse för vad som ger dig glädje och tillfredsställelse.
 
FÖRDJUPA DINA RELATIONER
Utforskandet av både andlighet och kink främjar en djupare och mer intim kontakt med dig själv. Det är en förutsättning för att du ska kunna ha en intim relation med någon annan.

Både inom tantra och kink världen betonas kommunikation och autenticitet, vilket skapar starkare band mellan individer. Att lära sig att uttrycka dina innersta önskningar och gränser, och att lyssna på din partner, är en kraftfull andlig övning.

MEDITATION & ENERGI
Inom tantran betonas användningen av energi och meditation för att uppnå en högre medvetenhet. Inom kink kan du använda dessa tekniker för att skapa och förstärka den emotionella och fysiska upplevelsen. Att vara närvarande i stunden och fokusera på energiflödet kan intensifiera upplevelsen av dina kinks.

RITUALER
Tantran involverar ritualer och ceremonier för att markera övergångar, fira livet eller skapa starka ögonblick. Inom BDSM skapar man ofta egna ritualer och ceremonier för att hedra och utforska sina mörkare sidor. Detta ger en känsla av mening och djupare koppling till de aktiviteter du ägnar dig åt.

Att integrera andlighet och kink handlar inte nödvändigtvis om att hitta en perfekt balans, utan snarare om att omfamna hela dig själv. Genom att utforska olika aspekter av din identitet kan du skapa en mer holistisk syn på livet och kärleken. Att vara öppen för både andliga och kinkiga upplevelser kommer att berika din livsresa på många sätt.

SPIRITUAL KINK
11 Februari 2024

Vi ses på Inre Natur i Örebro den 11 februari kl 11.00. Workshopen avslutas kl 17.00 och under dagen bjuds du på kaffe, te och vi njuter av en överdådig frukt och ostbricka tillsammans.

 

Du kan komma tillsammans med en vän, en partner eller själv. Om du kommer själv får du möta många olika deltagare under dagen.

Vi kommer att utforska powerplay, tantrisk energi, övningar med rep och smärta samt övningar med smak av mjuk oskuldsfullhet. Du kommer att utmanas inom mycket trygga ramar så att du kan följa din egen inre kompass och vara öppen för att väva samman spiritualitet och kink och skapa en rikare och mer meningsfull upplevelse av livet. På workshopen Spiritual Kink är du välkommen att omfamna och utforska dessa delar av dig själv med öppenhet och respekt.

Pris per person:

 

Early Bird - de första tio biljetterna: 870 Sek **

Ordinarie Pris: 1000 Sek *

 

bottom of page