top of page
5_edited.jpg

TILLIT

Känslan av tillit låter dig vara närvarande i nuet.

Den skänker dig självkänsla och gör dig kreativ. 

Tillit befriar dig från orostankar och misstänksamhet.
Vetenskaplig forskning har visat att känslan av tillit gör dig mera kreativ, öppen och produktiv. 

iStock-1142608314.jpg

Ditt naturliga tillstånd som människa är total tillit, men genom livet möter du motgångar och smärta. Det är en naturlig del av livet. Genom gemenskap, samtal och empati lär du dig att bli starkare tack vare dina motgångar. Det ger dig tillit till din egen förmåga att hantera vad som än händer. Det ger dig självkänsla.

Om du inte blivit mött med gemenskap, samtal och empati kanske du inte styrkts genom dina motgångar utan du har istället blivit svagare. Din medfödda känsla av tillit blir till oro, misstanke och kontrollbehov.

Girl with Arms Stretched Out

Motsatsen till tillit är kontroll. Du kanske försöker kompensera din brist på tillit genom att tillrättalägga livet runt omkring dig. 
Men det paradoxala med tillit är att du aldrig kan uppleva sann tillit genom att förändra på din omvärld. Många människor försöker skapa ett tillstånd av tillit genom att få ett materiellt välstånd, en välordnad kalender eller löften från sin omgivning om total lojalitet och ärlighet. Dessa beteenden kommer från en plats av avsaknad av tillit och kanske även rädsla. När vi baserar våra tankar, val och handlingar på rädsla är det samma sak som att göda rädslan och göra den sann.
Du kan endast uppleva äkta tillit när du vågar omfamna det okända.

Ibland kan man sitta fast i gamla mönster som gör att du inte riktigt kan känna tillit i livet. Orsakerna kan vara många, men ofta handlar det om att du inte fått det stöd  från din omgivning som du hade behövt i svåra situationer. Du kanske sitter kvar med starka referenspunkter till misslyckanden som hindrar att du når dina mål och drömmar

Hos mig får du hjälp att hitta tillit och att bli stark inifrån så att du kan skapa ett lyckligt liv.

Behöver du min hjälp eller inspiration? Hör av dig till mig. Jag finns här för dig!  

JennyDrakenlind_20221114_0002_WEB-2_edited.png

Lin

bottom of page