top of page

Vad är tantra

Vad är tantra?

Alla vi som arbetar med tantra ställer oss frågan “vad är tantra” med jämna mellanrum. Det är en fråga med lika många svar som avsaknad av detsamma. Här ska jag reda ut begreppen och förhoppningsvis ge dig ett svar på frågan “vad är tantra”.


Tantra är en andlig doktrin som har sina rötter i Indusdalen för mer än 5000 år sedan.

En doktrin är en lära som behandlar ett visst praktiskt handlande, man kan säga att det är ett förkroppsligande av filosofiska teorier. Det är ingen religion eller andligt påbud, även om tantran influerat många religioner och andliga system.


Indusdalen är en bördig plats vid floden Indus i Indien och där blomstrade ett matriarkat med en kultur där naturen sågs som gudomlig. Under denna tid fanns inget skriftspråk. De tidigaste tecknen på den tantriska kulturen är en rad sigill, på vilka djur och människor i ritualistiska situationer är avbildade. Den tantriska kulturen spreds söderut och har influerat både vediska och brahmanska läror och sedermera systematiseras tantran i yogan. Yogans andningsövningar och många meditationer är direkt kopplade till tantran.Är tantra sexuellt?

Den grundläggande teorin inom tantran är att att är ett och att allt är en del av den gudomliga skapande kraften. Inom tantran benämns den skapande kraften “sexuell energi”, men det är någonting mycket större än en sexuell akt. Den sexuella energin är universums tomma, men ytterst kreativa kraft.


Allt i livet kan vara en helig upplevelse enligt den tantriska filosofin, även den sexuella akten. I vår innersta existens är vi ett med Gud och från detta perspektiv finns ingen polaritet. Ingenting ont eller gott, ingenting ljust eller mörkt. Det är vi människor som sysselsätter oss med att kategorisera och definiera vår värld.


Separation som roten till lidande

Vi lever i en subjektiv tillvaro med egna och kulturella värderingar i bra och dåligt, eftersträvansvärt och förkastligt. Vi söker stöd i våra värderingar hos varandra och skapar samhällen och grupperingar som delar samma generella värdegrund. I en värld av separation längtar vi efter vårt innersta jag, en känsla av enhet och samhörighet. Därför identifierar vi oss med den grupp där vi får gensvar för våra värderingar och där vi kan spegla oss i varandra.


Vårt mänskliga mind skapar samsara, en illusion som separerar oss från enhet och som leder till handlingar av egocentrism, dömanden och jakt efter lust och vinning. Vi lever därför i en oändlig kedja av karma, där vi ständigt måste skörda frukterna av våra tidigare egocentriska tankar och handlingar.


Tantra är läran om hur vi praktiskt bryter denna kedja och uppnår samadhi - ett tillstånd där vi åter smälter sammans med vår innersta, gudomliga existens.


Det finns många andliga metoder som leder till samadhi. Skillnaden mellan tantran och många andra andliga och religiösa metoder är att vi inom tantran låter livets dualitet och separation leda till enhet. Där många religioner ser Gud som något separat som man ska möta genom tillbedjan och underkastelse så ser tantran gud i hela tillvaron, med tillbedjan och underkastelse som följd.


När många andliga traditioner praktiserar asketism och återhållsamhet så låter tantran oss utforska livet till fullo, och därmed tappa vårt begär och strävan som följd av enheten med Gud.


Ordet tantra och dess betydelse

När vi vill undersöka vad tantra verkligen är för något, så ska vi för en stund fördjupa oss i själva ordet tantra. Tantra uppstod i indusdalen där man talade ett språk som heter sanskrit. Sanskrit är ett väldigt speciellt språk, där varje stavelse i ett ord har en speciell mening. När dessa stavelser sätts ihop, bildas en hel mening som många gånger har en mycket djup filosofisk innebörd.


Ordet tantra består av stavelserna tan och tra. Stavelsen tan, betyder “att expandera” och tra betyder “att skydda”. Ordet tantra betyder i sig “tråd” och “väv”.

Ordet tantra indikerar en väv som vävs på ett sätt som får den att expandera på ett tryggt sätt. Trådarna är DINA tankar och väven är den existens som du skapar åt dig själv med dina tankar. Det är du som väver och därmed är du universums skapande kraft.


Vi kan jämföra ordet tantra med ordet sutra som består av stavelsen su, som betyder “lista” och tra som betyder “att beskydda”. Ordet sutra betyder “tråd” eller “regel” och ordet används inom hinduism, jainism och buddhism som en benämning på de korta och poetiska påbud som en mästare delade med sig av till sina elever för att de skulle lära sig att släppa sitt ego.


Med hjälp av andliga regler eller “sutras” eftersträvas att försaka jaget, känslorna och världen för att uppnå samadhi.


En människa som praktiserar tantra däremot, expanderar sitt tankemönster vilket leder till transformation och frigörande av energi som i sin tur leder till samadhi. En tantriker tror inte på någon ultimat sanning utan accepterar att sanning är subjektiv eftersom den skapats av ett mind som bara kan vara subjektivt. Trots detta är även vårt subjektiva mind en del av tomhet, alltet eller Gud.


Låter det högtravande och krångligt? Läs nästa artikel om vad tantra är i praktiken.Commenti


HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar om tantra, sexualitet & relationer? Ställ de direkt till mig så kanske du får svar här i min blogg. Frågor får oss alla att växa och nyfikenhet är en otrolig kraft som öppnar oss...

1.png

Tack för din fråga!

tantra retreat

DU ÄR BETYDELSEFULL

Det är så enkelt att bidra till en bättre värld. Med medvetenhet blir livet en vänlig, tillåtande och kärleksfull lekplats där vi alla kan växa. Det enklaste sättet att bidra är att dela den här artikeln på Facebook!

FLERA ARTIKLAR

bottom of page