top of page

Vad är tantra - shadow work

Vad är tantra?

Traditionellt har de tantriska praktikerna handlat om att utmana tabun. Ett tabu är ett starkt dömande som många gånger är en del av vår kultur. Det kan till exempel handla om din relation till döden eller till din sexualitet.


Templen i Khajuraho

Klassiska tantriska tempel var utsmyckade med fresker på olika sorters sexakter. Besökarna till templen var tvungna att gå runt tempel väggarna och betrakta scener med hetrosexuella lekar, homosexuella möten och även erotiska avbildningar mellan människor och djur. När man betraktade freskerna uppkom känslor av begär eller avsky och varje besökare skulle betrakta sina känslor och på så sätt se sitt eget ego. Besökarna var “rena” nog att gå in i templet då det enda man såg på tempel väggarna var uttryck av den gudomliga kraften.


Agori Sahus

Att annat sätt att praktisera tantra är att som agori sadhus ägna sig år kannibalism, koprofagi och nekrofili för att hänge sig i det gudomliga i alla dess former, även i det döda. Man finnes sadhus än idag i Indien, där de ofta bor på gravplatser och använder skallar som skålar att dricka ur.


Neo Tantra

Den västerländska tantran, även kallad “neo tantra” handlar ofta om att praktisera tantrisk sexualitet. Det beror på att vi i väst har en mycket komplex syn på sex. Vi upplever oss ofta som sexuellt frigjorda, men precis som samhället i övrigt så är vår sexualitet präglad av prestationsångest och ego spel. Det är få som är riktigt närvarande under sex vilket är en direkt blåkopia av tillvaron i stort. I vår sexualitet är sårbarhet och autenticitet tabu och när vi utmanar tabun, expanderar vi vårt medvetande och blir mer av oss själva. När vi vågar släppa vår prestation och våra spel i sängen, följer resten av livet med. Vi blir mer öppna, ärliga och autentiska med våra gränser och behov..


Tantriskt Shadow Work

Innan du börjar praktisera tantrisk sexualitet bör du börja med shadow work. Tantriskt shadow work innebär att du tar fram de sidor hos dig själv som opererar i det undermedvetna och som är destruktiva för dig och de som står dig nära. Ofta är dessa sidor skyddade av ett lager ignorans, dömande av andra eller storslagenhet inför dig själv. Dina skuggsidor vill inte bli sedda och de inre mekanismerna som döljer dina skuggor tar oerhört mycket energi i anspråk.


Om du lever ett helt liv med dina skuggor opererande i det fördolda, kommer du att bygga upp en chimär värld som bara blir trängre ju äldre du blir.


Att dölja skuggsidorna är att avvisa dig själv och i det separerar du dig från andra och ifrån det gudomliga. När du plockar fram dina skuggsidor i ljuset släpper de greppet om ditt beteende och ditt känsloliv. När du arbetar med dina skuggsidor kan du till slut se klart och dina skuggsidor blir till ren energi.


Det är viktigt att komma ihåg att dina skuggsidor är en försvarsmekanism som många gånger etablerades i barndomen som ett resultat av att dina föräldrar inte var tillräckligt närvarande och uppmärksamma på dig. Det kan också vara ett resultat av bristande omvårdnad, att du inte fått samreglera dina känslor med en trygg vuxen eller effekten av ett trauma. Det är viktigt att ha medkänsla med sina skyddsmekanismer, men att aldrig fastna i att beskylla det förflutna för sina skuggbeteenden. Att skylla sina mörka sidor på andra gör dig till ett kraftlöst offer som inte kan ta kontroll över sin situation och du kommer att skapa ytterligare en skugga.Exempel på vanliga skuggor:


  • Att göra något för att få något.


Detta mönster talar undermedvetet om för dig att du inte duger som du är eller att dina behov inte är motiverade. Mönstret leder till att du undermedvetet manipulerar din omgivning och skapar situationer där andra känner sig skuldsatta till dig. Du skapar en upplevelse hos andra av att inte vara villkorslöst älskad.


När skuggan kommer upp i ljuset handlar det om att vilja ge kärlek och stöd till sin omgivning, att höra samman och att fylla en funktion i dina medmänniskors liv.


  • Att sänka andra för att lyfta dig själv.


Detta mönster talar undermedvetet om för dig själv att du har mörka sidor som måste döljas med en fin fasad. Du kan ha en överväldigande rädsla inom dig för att bli avslöjad. Mönstret kommer leda till att du uppfattas som osympatisk och självgod och att du bara kommer ha ytliga relationer som vill sola sig i den glans du visar upp.


Många gånger handlar detta mönster om en förtäckt beundran inför andra och en oförmåga att uppleva beundran utan att slå ner på dig själv för att du är mindre beundransvärd.


När skuggan kommer upp i ljuset kommer du att uppskatta andras skönhet, styrka och kraft. Du kommer också själv att bli beundrad och älskad för den du är och inte för den du vill visa upp.


  • Att känna sig kränkt eller missförstådd.


Detta mönster skapar en paranoid personlighet som tror att det finns en dold agenda hos andra människor. Det leder till att du skapar onödiga konflikter runt omkring dig. Att du träder över andra människors gränser och provocerar fram oönskade reaktioner runt omkring dig. Reaktioner som sedan ger dig “vatten på din kvarn”.


När skuggan kommer upp i ljuset kommer du i kontakt med din sårbarhet och du blir tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du kommer skapa trygghet i och omkring dig.Tantriskt shadow work leder till sann självkärlek och till starka och goda relationer till de människor som står dig nära!Vill du veta mer om Tantriskt Shadow Work?


Kom till mitt tantra massage retreat på Skeppsudden i oktober, på vårt tantra retreat för par i Tjeckien eller till en privat tantra session. Jag har alltid emfas på shadow work i alla mina kurser!


Comments


HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar om tantra, sexualitet & relationer? Ställ de direkt till mig så kanske du får svar här i min blogg. Frågor får oss alla att växa och nyfikenhet är en otrolig kraft som öppnar oss...

1.png

Tack för din fråga!

tantra retreat

DU ÄR BETYDELSEFULL

Det är så enkelt att bidra till en bättre värld. Med medvetenhet blir livet en vänlig, tillåtande och kärleksfull lekplats där vi alla kan växa. Det enklaste sättet att bidra är att dela den här artikeln på Facebook!

FLERA ARTIKLAR

bottom of page