top of page

Ett bättre liv med Tantra Terapi™

Är du medveten om hur dina erfarenheter i livet, dina tankar och känslor påverkar ditt välbefinnande och din hälsa?


Har du upplevt de ringar på vattnet som ett nederlag i livet kan ha? Troligtvis leder ett nederlag till en negativ sinnesstämning som gör dig osäker, klumpig, stressad och dömande. En negativ sinnesstämning sänker både din mentala och fysiska prestation och påverkar allt du gör.


Föreställ dig att du fastnar i en nedåtgående spiral av förlust och osäkerhet som varar i veckor, månader eller kanske år. Till slut blir detta din världsbild, din tro på dig själv.


Men visst har du haft perioder i livet där du kände att du var i flow och där allt du gjorde gick enkelt och lätt? När du befinner dig i en positiv sinnesstämning hanterar du konflikter med lätthet och hinder betraktas som en intressant utmaning istället för något som dränerar din energi!

Tantraterapi fördjupar din kontakt med dig själv och din inre sanningTantraterapi är en upplevelse som leder dig till en positiv sinnesstämning.

Tantraterapi bygger på vetenskaplig forskning och tantra, en andlig tradition från Asien. De två stavelserna tan och tra i ordet tantra illustrerar vad tantra handlar om. Tan betyder "att expandera" och tra betyder "att skydda". Det innebär att vi kommer att använda tekniker som får dig att känna dig trygg för att expandera din världsbild, din energi och ditt medvetande. Inom tanterapi använder vi andlig coaching, andningsövningar, mindfulness och beröring för att ge dig upplevelser som skapar en djup kontakt med dig själv och din inre sanning. Tantraterapi minskar stressnivåer, minskar fysiska spänningar och ökar blodcirkulationen, vilket främjar kroppslig läkning och mental stillhet.


Tantra betonar föreningen av polariteter och betraktar dem som kompletterande krafter: maskulina och feminina energier, ljus och mörker, yin och yang. Filosofin erkänner att du genom att omfamna och balansera dessa polariteter kan uppnå en djup känsla av helhet och enhet.


Min grundläggande övertygelse som tantraterapeut är att du är perfekt som du är. Du är ett perfekt resultat av dina erfarenheter, dina val och dina tankar. Om du inte är lycklig i livet eller om din kropp är sjuk, så är detta ett tecken på att du inte tänker tankar som låter dig välja din sanning, vilket leder till upplevelser som du helst skulle vara utan.


Tantraterapi arbetar med den underliggande orsaken till din fysiska eller emotionella smärta eller sjukdom, snarare än bara döva symptomen. Processen i tantraterapi gör emellertid att symptomen minskar snabbt.Grundläggande principer inom tantra terapi:


* Mindfulness och närvaro: Central i tantraterapi är odlingen av mindfulness och närvaro. Genom att vara fullt närvarande i nuet kan du skapa en djupare kontakt med dig själv och uppleva en högre medvetenhet och intimitet.


* Andlig sexualitet: Tantraterapi erkänner den andliga dimensionen i din sexualitet och behandlar den som en portal till andligt uppvaknande och personlig utveckling. Jag uppmuntrar dig att möta din sexualitet med vördnad, kärlek och respekt.


* Energi- och chakraterapi: Tantraterapi erkänner existensen av energicentra i kroppen, kända som chakran. Utövare lär sig att kanalisera och cirkulera energi genom dessa chakran för att skapa harmoni och balans inom sig själva.


* Kommunikation och sårbarhet: Öppen och ärlig kommunikation är en hörnsten i tantraterapi. Du uppmuntras att uttrycka dina gränser, önskningar, rädslor och sårbarheter i varje situation i livet.


* Non attachment: Tantra lär konsten att inte vara fäst vid förväntningar och resultat. Genom att göra det kan du omfamna nuet utan dömanden eller förutfattade meningar.

Comments


HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar om tantra, sexualitet & relationer? Ställ de direkt till mig så kanske du får svar här i min blogg. Frågor får oss alla att växa och nyfikenhet är en otrolig kraft som öppnar oss...

1.png

Tack för din fråga!

tantra retreat

DU ÄR BETYDELSEFULL

Det är så enkelt att bidra till en bättre värld. Med medvetenhet blir livet en vänlig, tillåtande och kärleksfull lekplats där vi alla kan växa. Det enklaste sättet att bidra är att dela den här artikeln på Facebook!

FLERA ARTIKLAR

bottom of page